Skip to main content

Vores grundlæggende værdier er anerkendelse, troværdighed, respekt og inddragelse.

For os er værdigrundlaget ikke blot ord.
Vi bestræber os derfor på, at vores praksis bærer tydeligt præg af, at vi gør ord til handlinger.

For os betyder

Anerkendelse

  • at vi tror på, at folk altid gør deres bedste.
  • at ​vi lytter for at forstå.
  • at vi møder både børn og voksne med ærlighed.

Respekt

  • at ​vi altid opfører os ordentligt.
  • at ​vores handlinger er etisk og moralsk i orden.

Troværdighed

  • at ​der er sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør.
  • at vi holder det, vi lover.

Inddragelse

  • ​at børnene/de unge er de vigtigste aktører i deres behandling.
  • at ​vi deler viden og ansvar med hinanden. Både børn og voksne.

I konstant udvikling

Vores værdier er et resultat af et kompetenceudviklingsforløb i organisationen, hvor medarbejderne har arbejdet med værdier samt betydningen af disse. Vi arbejder kontinuerligt med værdierne på p-møder, supervision samt pædagogiske dage.
I vores arbejde og omgang med de unge mennesker er værdigrundlaget selve fundamentet. Værdierne afspejles i vores menneskesyn og udviklingsforståelse og derfor også i vores teori og metode-tilgang.

Læs mere om vores udvikling