Fonden Clemens er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ledelse. Bestyrelsen har uddelegeret den daglige ledelse af Fonden til direktionen.

Direktionen

Ken Heddinge

Ken Heddinge

Forstander

+45 6168 7552
ken@fondenclemens.dk

Camilla Laugesen

Camilla Laugesen

Viceforstander

+45 21261628
camilla@fondenclemens.dk

Bestyrelsen

Frank Lund Pedersen

Frank Lund Pedersen

Formand

Tidligere regionskonsulent i LOS, Landsforeningen for opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

Henrik Krog

Henrik Krog

Bestyrelsesmedlem

Arbejder som ungdomsskoleinspektør i Vordingborg kommune. Er uddannet cand.pæd. i musik.

Lisbeth Gransbak

Lisbeth Gransbak

Bestyrelsesmedlem

Uddannet køkkenassistent og pædagog.

Jens Hallqvist

Jens Hallqvist

Bestyrelsesmedlem

Tidligere forstander på Lundby Landbrugsskole, samt forstander på Cantabile 2. På efterløn. Engageret i lokalpolitik. Stedet har kendskab til Jens gennem lokalt arbejde omkring trafiksanering i Lundby.

Eksterne kapaciteter

Anne Brix

Anne Brix

Medicinansvarlig - Uddannet sygeplejerske

Heino Rasmussen

Heino Rasmussen

Ledelsessupervisor

Torben Heinskou

Torben Heinskou

Psykiater

Per Wermuth

Per Wermuth

Klinisk psykolog

Grethe Bruun

Grethe Bruun

Klinisk psykolog og specialist i børnepsykologi