Skip to main content

Fonden Clemens er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ledelse. Bestyrelsen har uddelegeret den daglige ledelse af Fonden til direktionen.

Direktionen

Camilla Laugesen

Camilla Laugesen

Forstander

+45 2126 1628
camilla@fondenclemens.dk

Mette Klem

Mette Klem

Viceforstander

+45 3086 8828
mette@fondenclemens.dk

Bestyrelsen

Frank Lund Pedersen

Frank Lund Pedersen

Formand

Tidligere regionskonsulent i LOS, Landsforeningen for opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

Henrik Krog

Henrik Krog

Bestyrelsesmedlem

Arbejder som ungdomsskoleinspektør i Vordingborg kommune. Er uddannet cand.pæd. i musik.

Lisbeth Gransbak

Lisbeth Gransbak

Bestyrelsesmedlem

Uddannet køkkenassistent og pædagog.

Jens Hallqvist

Jens Hallqvist

Bestyrelsesmedlem

Tidligere forstander på Lundby Landbrugsskole, samt forstander på Cantabile 2. På efterløn. Engageret i lokalpolitik. Stedet har kendskab til Jens gennem lokalt arbejde omkring trafiksanering i Lundby.

Eksterne kapaciteter

Anne Brix

Anne Brix

Medicinansvarlig - Uddannet sygeplejerske

Heino Rasmussen

Heino Rasmussen

Ledelsessupervisor

Torben Heinskou

Torben Heinskou

Psykiater

Per Wermuth

Per Wermuth

Klinisk psykolog

Grethe Bruun

Grethe Bruun

Klinisk psykolog og specialist i børnepsykologi