Skip to main content

I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter med mentaliseringsbaseret miljøterapi.

Det betyder at kontakten og relationen til børnene/de unge skabes gennem et stort og vedblivende nærvær, støtte og opmuntring til at gennemføre dagligdagens gøremål. Vi har positive forventninger til, at vores børn og unge finder de ressourcer frem, og tager imod den støtte de tilbydes til at opbygge de evner, som gør, at de får en så god tilværelse som overhovedet muligt.

Vores mangeårige erfaring med den mentaliseringsbaserede miljøterapeutiske behandlingstilgang i Fonden Clemens giver os grund til at tro på, at vores positive forventninger til børnene/de unge bliver indfriet. Bland andet fordi vi i vores behandling har en afvejet balance mellem et højt fagligt fokus og en prioritering af at børnene/de unge kan være, lege, grine og føle sig trygge, der hvor de bor og har deres hverdag, og dermed bliver set, mødt og anerkendt som de selvstændige individer de er.

Mentaliseringsbaseret miljøterapi i praksis er:

 • At kabe trygge og forudsigelige rutiner og ritualer
 • At tilbyde valg indenfor en fastlagt struktur
 • At være rolige, ansvarlige og mentaliserende – også når konfliktniveauet stiger
 • At se bort fra forforståelsen af og have en åben tilgang til barnet / den unge
 • At være nysgerrig på og stille spørgsmål til årsagen for en bestemt adfærd
 • At undgå angstfremkaldende strategier som straf og isolation
 • At anvende viden om traumer og traumeefterreaktioner i den daglige kontakt med børnene/de unge
 • At italesætte og invitere til dialog om tanker, følelser og oplevelser for derigennem at lære børnene/de unge at forstå sig selv og andre bedre
 • At være empatisk og eksplicit have sind på sinde – og derved støtte børnenes/de unges udvikling af mentaliseringsevne
 • At have øje for barnets/den unges følelsesintensitet og behov for regulering før konstruktiv dialog
 • At være tålmodige, fordi processen kan være langvarig og tilbageskridt må forventes