I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter med mentaliseringsbaseret pædagogik.

Det betyder, at kontakten og relationen til børnene/de unge skabes gennem et stort og vedblivende nærvær, støtte og opmuntring til at gennemføre dagligdagens gøremål. Vi har et ønske om og en forventning til, at vores børn og unge finder de ressourcer frem, som gør, at de får en så god tilværelse som overhovedet muligt.

Gennem vores mangeårige erfaring med mentaliseringsbaseret pædagogik i Fonden Clemens har vi god grund til at tro, at vores forventninger til børnene/de unge bliver indfriet. Vi prioriterer selvfølgelig, at de skal lege, grine og føle sig trygge, der hvor de bor og har deres hverdag.

Mentaliseringsbaseret pædagogik i praksis betyder at

  • Stille spørgsmål til årsagen for en bestemt adfærd
  • Se bort fra forforståelse af barnet/den unge
  • Være empatisk – og at lære barnet/den unge empati
  • Være toldmodig – fordi en proces kan være langvarig og at tilbageskridt må forventes
  • Undgå angstfremkaldende strategier som straf og isolation
  • Tilbyde valg inden for en fastlagt struktur
  • Skabe trygge og forudsigelige rutiner og ritualer