Fonden Clemens’ fire døgnafdelinger samt aflastningstilbud er tilsammen godkendt til at modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

I de fire døgnafdelinger giver vi de traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn/unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik.

Vi kan modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år

Vores målgruppe er traumatiserede, omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn og unge, der kræver socialpædagogisk støtte og behandling. 

Vi er også godkendte til at måtte tage børn og unge med psykiatriske problemstillinger.

Vores indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug og psykisk syge forældre. Forældrene kan have ringe eller helt være uden forældreevne og med uhensigtsmæssige familiemønstre. Der kan her være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb og omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter.

Individuelt for hvert hus

Klik på den enkelte afdeling for at læse mere

Butterfly

Butterfly er et bo- og behandlingssted for børn/unge fra 6-16 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse til det 23. år. Målgruppen hos Butterfly er børn/unge med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser og traumer. Butterfly tager ikke børn med udadreagerende adfærd.

Clemens

Clemens er et bo- og behandlingssted for aldersgruppen 10-18 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. Målgruppen på Clemens er børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. På Clemens er der mulighed for botræning og udslusning til egen lejlighed.

Gården

Gården er et bo- og behandlingssted for de 3-13 årige ved indskrivning. På Gården er målgruppen børn/unge med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer, og adfærd der er udadreagerende.

Vejløvej

Vejløvej er et bo- og behandlingssted for børn/unge i alderen 10-18 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse. Målgruppen er børn/unge med psykiske vanskeligheder, som har særligt behov for at blive mødt af personale med psykiatrisk erfaring og for at bo i et miljø, der er tilrettelagt til udviklingsarbejdet for unge med psykiatriske vanskeligheder.

Dyssehuset

Dyssehuset er et aflastningstilbud i både weekend, ferie og hverdage. Børnene/de unge er mellem 3-18 år og har emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.