Skip to main content

Fonden Clemens’ fire døgnafdelinger samt aflastningstilbud er tilsammen godkendt til at modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

I de fire døgnafdelinger giver vi de traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn/unge mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling med afsæt i vores værdigrundlag om anerkendelse, troværdighed, respekt og inddragelse.

Vi kan modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år

Vores målgruppe er traumatiserede, omsorgssvigtede og tilknytningsskadede børn og unge med et kognitivt funktionsniveau indenfor normalområdet, der har behov for socialpædagogisk støtte og mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling.

Vi modtager også børn og unge med psykiatriske problemstillinger.

Børn og unge indskrevet hos os kan komme fra hjem med misbrug og psykisk syge forældre. Forældrene kan have ringe eller helt være uden forældreevne og med uhensigtsmæssige familiemønstre. Der kan være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb og/eller omsorgssvigt af fysisk eller psykisk karakter, som har medført udviklingstraumer. Der kan være manglende forståelse i familien for, hvad børnene og de unge skal rustes til – i det moderne samfund – for at have muligheden for selv, eller sammen med andre, at skabe en selvstændig tilværelse.

Individuelt for hvert hus

Klik på den enkelte afdeling for at læse mere

Butterfly

Butterfly er et bo- og behandlingssted for børn/unge fra 6-16 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse til det 23. år. Målgruppen hos Butterfly er børn/unge med symptomer på svære tilknytningsproblematikker, udviklingsforstyrrelser og traumer. Butterfly modtager ikke børn med udadreagerende adfærd.

Clemens

Clemens er et bo- og behandlingssted for aldersgruppen 10-18 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. Målgruppen på Clemens er børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. På Clemens er der mulighed for botræning og udslusning til egen lejlighed.

Gården

Gården er et bo- og behandlingssted for de 3-13 årige ved indskrivning. På Gården er målgruppen børn/unge med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer, og adfærd der er udadreagerende.

Vejløvej

På Vejløvej er der 9 pladser ialt, for børn og unge i alderen fra 6 til 17 år. Vejløvej kan modtage normaltbegavede børn og unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger, samt børn og unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder.

Dyssehuset

Dyssehuset er et aflastningstilbud i både weekend, ferie og hverdage. Børnene/de unge er mellem 3-18 år og har emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.