Skip to main content

I Fonden Clemens mestrer vi arbejdet med botræning og efterværn.

Vi arbejder målrettet med at gøre vores unge parate til at flytte i egen bolig med mulighed for efterværn eller en §107-plads. Vi tilbyder udslusningspladser til unge internt i Fonden, men vi modtager også meget gerne unge udefra.

Dagligdagen med botræning

Dagligdagen er bygget op således, at de unge udvikler deres evner inden for relevante praktiske gøremål fx madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring og økonomistyring. De spiser aftensmad sammen, har maddage og pligter i løbet af ugen, som de varetager så selvstændigt som muligt. Dette skaber gode muligheder for læring i at begå sig i sociale fællesskaber, da de unge må samarbejde om husholdningen. De oplever, hvordan man både må indordne sig og bidrage for at kunne være en del af fællesskabet. Denne fremgangmåde fremmer i høj grad udvikling af de unges mentaliseringsevne, da de derved lærer at forstå og acceptere hinandens udfordringer og forskellige behov.

Vi arbejder målrettet med at støtte vores unge i at opsøge gode fællesskaber og sunde fritidsinteresser. Vi anerkender dog også, at de bevæger sig i et ungeliv med alt, hvad det indebærer. Vi tror på, at vi kommer længst med at møde de unge, hvor de er, og derfor har vi skabt en kultur, hvor der er plads til at fejle, og hvor man mødes med støtte og åbenhed frem for straf og dømmende blikke. Vi har succes med tilgangen, fordi den inviterer til dialog fremfor løgne og undgåelse.

Vi har ressourcerne til at tilrettelægge et differentieret udslusningstilbud, der tager hensyn til den enkeltes psykiske, kognitive, sociale og fysiske udfordringer. Nogle af vores unge har brug for massiv støtte, hvor andre i højere grad er i stand til at klare sig selv ud fra vores råd og vejledning. For de unge, som har brug for det, arbejder vi med ydre styring – men altid med henblik på at nærme os en højere grad af indre styring.

Generelt om udslusning

Vi gør meget ud af, at udslusningsfasen skal være lige så positiv en oplevelse som indslusningsfasen, og derfor tilbyder vi tilknytning efter endt anbringelse i form af vedvarende kontakt med bostedet. Og vi støtter i bo-træning i den udstrækning, der er behov for det.

Som udgangspunkt opsiger vi ikke det anbragte barn/unge i utide. Skulle det alligevel ske, tilbyder vi i alle tilfælde opfølgning i form at gennemarbejdede planer for et videre forløb.

I afdelingerne Clemens og Vejløvej

På Clemens er rammerne for vores udslusning og botræning i det hus, vi kalder nr. 14. Det er en villa med 3 værelser samt fællesrum, køkken og bad, som beboerne deler og har fælles ansvar for. Vi har også en udslusningslejlighed med eget køkken og toilet. Der er voksenstøtte i huset frem til kl. 22 på hverdage, men der er døgnbemanding i vores tilstødende afdeling, hvor de unge altid kan komme i kontakt med en voksen.
På Vejløvej er rammerne for vores udslusning og botræning på 1. salen, hvor der er 3 værelser med fælles bad, køkken og opholdsstue.

Besøg afdeling ClemensBesøg afdeling Vejløvej