Skip to main content

Vores afdelinger hos Fonden Clemens

Klik på den enkelte afdeling for at læse mere

Butterfly

Butterfly er et bo- og behandlingssted for børn/unge fra 6-16 år ved indskrivning. Målgruppen hos Butterfly er børn/unge med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser og traumer. Butterfly tager ikke børn med udadreagerende adfærd.

Afdelingsleder: Tine Nordstrøm

Søndersognsvej 34
4780 Stege
+45 5581 4259 ​
butterfly@fondenclemens.dk​

Clemens

Clemens er et bo- og behandlingssted for aldersgruppen 10-18 år ved indskrivning. Målgruppen på Clemens er børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. På Clemens er der mulighed for botræning og udslusning til egen lejlighed.

Afdelingsleder: Niels Lentz

Sct. Clemensvej 16
4760 Vordingborg
+45 5534 5031
clemens@fondenclemens.dk​

Gården

Gården er et bo- og behandlingssted for de 3-13 årige ved indskrivning. På Gården er målgruppen børn/unge med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer.

Afdelingsleder: Annika Lassen Duvier

Kostræde Byvej 1
4750 Lundby
+45 5576 5010
clemensgaarden@fondenclemens.dk

Vejløvej

Vejløvej er et bo- og behandlingssted for børn/unge i alderen 10-18 år ved indskrivningen. Målgruppen er børn/unge med psykiske vanskeligheder, som har særligt behov for at blive mødt af personale med psykiatrisk erfaring og for at bo i et miljø, der er tilrettelagt til udviklingsarbejdet for unge med psykiatriske vanskeligheder.

Konstitueret Afdelingsleder: Brian Bendorff Geertsen

Vejløvej 66
4700 Næstved
+45 2159 4701
vejloevej@fondenclemens.dk​​

Dyssehuset

Dyssehuset er et aflastningstilbud i både weekend, ferie og hverdage. Børnene/de unge er mellem 3-18 år og har emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.

Visitation: Michael Huge

Dyssevej 61
4684 Rønnede

+45 2184 7070
dyssehuset@fondenclemens.dk

Fonden Clemens’ fire døgnafdelinger samt aflastningstilbud er tilsammen godkendt til at modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

I de fire døgnafdelinger giver vi de traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn/unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik.

Vi kan modtage 54 børn/unge i alderen 3 til 18 år

Vi er godkendt til at tage os af børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger samt tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder og psykiske vanskeligheder, der kræver psykiatrisk specialviden og behandling.

Vores indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug og psykisk syge forældre. Forældrene kan have ringe eller helt være uden forældreevne og med uhensigtsmæssige familiemønstre. Der kan her være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb og omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter.

Fonden Clemens er godkendt til at modtage børn, der har oplevet

 • Seksuelt overgreb
 • Omsorgssvigt
 • Selvskadende adfærd
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Autismespektrum
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Udviklingshæmning
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Angst