På Vejløvej bor de unge med de sværeste udviklings – og adfærdsmæssige forstyrrelser, der kræver tæt voksenkontakt, tydelige rammer og et lille struktureret miljø med fokus på at skabe sikkerhed og forudsigelighed for de unge.

Hverdagen på Vejløvej

På Vejløvej er der 9 pladser ialt, for børn og unge i alderen fra 6 til 17 år.

Vejløvej kan modtage normaltbegavede børn og unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger, samt børn og unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder.

De unge, der bor på Vejløvej har behov for meget tydelige rammer og tæt voksenkontakt.

Det forventes, at de unge, der bor på Vejløvej er i stand til at indgå i et behandlingsskole – eller beskæftigelsestilbud.

Der udarbejdes individuelle planer for støttebehov og socialpædagogisk indsats.

1. salen
På Vejløvej har vi 3 pladser på 1. salen, der kan fungerer som et bofællesskab. På 1. salen er der 3 værelser med fælles bad, køkken og opholdsstue, der danner ramme om et bofællesskab, der giver mulighed for at træne forskellige bo-færdigheder og selvstændighed i en tryg ramme, hvor man kan kombinere et mere selvstændigt liv med muligheden for fortsat at modtage støtte både i form af botræning og mentaliseringsbaserede samtaler. Den specifikke ramme for den enkelte unge laves i tæt samarbejde med den unge og forvaltningen og har altid til sigte at gøre den unge klar til et liv i egen bolig. Indhold og takst aftales individuelt.

Målgruppe

Børn/unge i alderen 6-17 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse.

Antal pladser

Afdelingen rummer 9 pladser

Adresse

Fonden Clemens, afd. Vejlø
Vejløvej 66
4700 Næstved

Telefon

+45 2159 4701

Konstitueret Afdelingsleder

Brian Bendorff Geertsen