På Vejløvej bor de unge med de sværeste udviklings – og adfærdsmæssige forstyrrelser, der kræver tæt voksenkontakt, tydelige rammer og et lille struktureret miljø med fokus på at skabe sikkerhed og forudsigelighed for de unge.

Hverdagen på Vejløvej

Stueetagen
På Vejløvej er der 6 pladser i stueetagen, hvor vi kan modtage unge fra 10 til 15 år med svære udviklings – og adfærdsmæssige forstyrrelser, der kræver tæt voksenkontakt, tydelige rammer og et meget struktureret miljø med fokus på at skabe sikkerhed og forudsigelighed for de unge.
De unge, der bor på Vejløvej, er oftest qva deres problematikker, ikke i stand til at være en del af et ordinært skole eller fritidstilbud, så afdelingen har stort fokus på at skabe gode rammer for tæt samarbejde med behandlingsskoler/specialklasser og har fokus på at skabe meningsfyldte aktiviteter på afdelingen.
Normeringen på Vejløvej er med 2 unge per voksen, højere end på vores 2 andre unge-afdelinger, Clemens og Butterfly, og er målrettet de unge, der kræver ekstra megen kontakt, guidning og støtte.

1. salen
På Vejløvej har vi 3 pladser på 1. salen, der fungerer som et bofællesskab, hvor vi kan modtage unge fra 16 år. På 1. salen er der 3 værelser med fælles bad, køkken og opholdsstue, der danner ramme om et bofællesskab, der giver mulighed for at træne forskellige bo-færdigheder og selvstændighed i en tryg ramme, hvor man kan kombinere et mere selvstændigt liv med muligheden for fortsat at modtage støtte både i form af botræning og mentaliseringsbaserede samtaler. Den specifikke ramme for den enkelte unge laves i tæt samarbejde med den unge og forvaltningen og har altid til sigte at gøre den unge klar til et liv i egen bolig. Indhold og takst aftales individuelt.

Målgruppe

Børn/unge i alderen 10-18 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse. Vejløvej er desuden godkendt til §66 og §107-pladser.

Antal pladser

Afdelingen rummer 9 pladser

Adresse

Fonden Clemens, afd. Vejlø
Vejløvej 66
4700 Næstved

Telefon

+45 2159 4701

Afdelingsleder

Katja Aalborg