På Gården bor vores yngste, så huset emmer af leg, grin og rummelige voksne, der kan sætte tydelige rammer og opretholde en stabil hverdag med plads til skole, fritidsaktiviteter og venner til trods for børnenes svære udviklingstraumer.

Hverdagen på Gården

Gårdens levemiljø er kendetegnet ved både omsorg og klarhed. På Gården er der altid fokus på det gode børneliv, og dagligdagen byder på et væld af aktiviteter og muligheder for at være en aktiv del af et fritidsliv. Gårdens udearealer er udlagt som særlige S.I.-trænende anlæg med speciallegeplads, sansehøj, multibane, dyrehold, bistader m.m.

Så snart barnet er klar til det, hjælper vi med at få fritidsinteresser uden for opholdsstedet. Fritidsaktiviteter aftales med kontaktpersoner som en del af udviklingsplanlægningen.

Vi forsøger altid at etablere aktiviteter, som børnene/de unge har gavn af at deltage i, og vi tager samtidig hensyn til, at aktiviteterne skal være nogle, som barnet/den unge er interesseret i – eller kan motiveres til at deltage i.

Fra Gården kan man flytte til et af vores bosteder for lidt ældre børn/unge, når man er parat til at komme videre. Det giver børnene/de unge stor tryghed, at de allerede kender det næste sted, hvor de skal bo. Vi gør meget ud af, at udslusningsfasen fra Gården skal være lige så positiv en oplevelse som indslusningsfasen i det næste hus.

Målgruppe

3-13 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse.

Antal pladser

Afdelingen rummer 9 pladser

Adresse

Clemens Gården
Kostræde Byvej 1
4750 Lundby

Telefon

+45 5576 5010

Afdelingsleder

Annika Lassen Duvier