Aflastning i både weekend, ferie og hverdage
Vi tilbyder at hente og bringe fra privatadresse, skole eller SFO
Enkelt- eller dobbeltværelse – afhængig af barnets/den unges behov
Masser af muligheder for inden- og udendørs aktiviteter

Hverdagen i Dyssehuset

Den meget store naturgrund med egen sø og udsigt til grønne marker har plads til udfoldelse med boldspil, trampolin, leg på legepladsen eller med hygge ved bålpladsen. Vi færdes meget i naturen og tager hver weekend på ture til strand og skov, hvor vi laver bål, bager snobrød og bygger huler. Vi benytter os af de mange aktivitetstilbud, der findes i området fx Faxe Kalkbrud. Indenfor har vi legerum og afspændingslokale, hvor vi efter en lang dag i naturen med fysiske aktiviteter, køler ned og giver massage, inden der er aftensmad. Krea-/musikrum og værksted bliver også flittigt brugt.

Vi vægter forudsigelighed, socialt samvær og trygge relationer for børnene højt. Derfor er det – så vidt muligt – det samme personaleteam, som børnene møder under deres ophold i aflastning.

Vi har et højt informationsniveau og prioriterer et godt samarbejde med barnets hjem. Fx udsender vi – i dagene op til aflastning – besked om, hvem der henter børnene, hvilke aktiviteter, der er planlagt i løbet af opholdet og andre relevante oplysninger. Når opholdet er slut, får børnene et referat og billeder af de oplevelser, de har haft i aflastningen med hjem.

Målgruppe

Aflastningtilbud for børn/unge fra 3-18 år med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.

Antal pladser

18 børn/unge hver weekend

Adresse

Fonden Clemens, afd. Dyssehuset
Dyssevej 61
4684 Rønnede

Telefon

+45 2184 7070

Visitation

Michael Huge