Skip to main content

Fonden Clemens er et socialpædagogisk opholdssted med fire døgnafdelinger og et aflastningstilbud.

I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter målrettet på at skabe god kontakt og relation til børnene/de unge. Samtidig bruger personalet deres kompetencer til at give dem den ballast, som skaber positiv indgang til det liv, børnene/de unge ønsker at leve på sigt.

Døgnafdelinger

Døgnafdelingerne er bo- og behandlingssteder for børn/unge, der har brug for et hjem i en kortere eller længere periode. På døgnafdelingerne er der pædagogisk personale døgnet rundt.

Aflastningstilbud

Aflastningstilbuddet tager imod børn/unge i weekender, ferier og hverdage. Det pædagogiske personale drager omsorg, giver børnene/de unge oplevelser og ture ud af huset.

Anerkendelse

Respekt

Troværdighed

Inddragelse

Med vores værdier i ryggen
skaber vi trygge rammer

Læs mere om vores værdigrundlag

En hverdag der skaber grobund for udvikling

Vores mentaliseringsbaserede miljøterapeutiske behandlingstilgang udmønter sig i daglig praksis i et miljø, der er genkendeligt og trygt, med faste rammer, en høj grad af forudsigelighed og med tydeligt definerede forventninger. Det skaber ro i børnenes/de unges nervesystemer og skaber afsæt for kreativitet og udvikling for den, der har det psykisk svært. Samtidig har vi en nysgerrighed for og et fokus på, hvad der rør sig hos den enkelte, og en forståelse for behovet for fleksibilitet i forhold til de udfordringer, som hverdagen byder på. Vores behandling har fokus på traumeefterreaktioner og triggere, som vi møder med ro, forståelse og tålmodighed, og i takt med de unges udvikling af egen mentaliseringsevne inddrages psykoedukation i behandlingen.

Læs mere om metode