Får vingerne
til at bære

Fonden Clemens er et socialpædagogisk opholdssted med fire døgnafdelinger og et aflastningstilbud.

I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter målrettet på at skabe god kontakt og relation til børnene/de unge. Samtidig bruger personalet deres kompetencer til at give dem den ballast, som skaber positiv indgang til det liv, børnene/de unge ønsker at leve på sigt.

Døgnafdelinger

Døgnafdelingerne er bo- og behandlingssteder for børn/unge, der har brug for et hjem i en kortere eller længere periode. På døgnafdelingerne er der pædagogisk personale døgnet rundt.

Aflastningstilbud

Aflastningstilbuddet tager imod børn/unge i weekender, ferier og hverdage. Det pædagogiske personale drager omsorg, giver børnene/de unge oplevelser og ture ud af huset.

Anerkendelse

Respekt

Troværdighed

Inddragelse

Med vores værdier i ryggen
skaber vi trygge rammer

Læs mere om vores værdigrundlag

En hverdag der skaber grobund for udvikling

I den daglige praksis benytter vi mentaliseringbaseret pædagogik, hvilket udmønter sig i et miljø, der er konsekvent, trygt og med faste rammer. Det skaber afsæt for kreativitet og udvikling for den, der har det psykisk svært. Samtidig er vi opmærksomme på, at det kan være nødvendigt med fleksibilitet i forhold til de udfordringer, som hverdagen byder på. Vi arbejder altid ud fra en helhedsorienteret filosofi, der tager afsæt i vores grundlæggende værdier.

Læs mere om metode